03 nov 2023 klocka 08.30 - 12.00

Välkommen på fältvandring om växtföljder med fokus på ökad bördighet och kolinlagring

Lamm

Vad innebär kolinlagring och hur kan vi öka den? Vad innebär det nya växtföljdskravet för dig som lantbrukare, och hur ser kalkylen för avbrottsgrödor och mellangrödor ut?

Innehåll

Tillsammans med VäxtRåd anordnar Greppa Näringen en fältvandring för att ge dig svar på dessa frågor och mer därtill. Vi hjälper dig att öka kunskapen om varför en varierad växtföljd är viktig samt hur kolinlagring och bördighet ökar produktionen.

Vi kommer bland annat att gå igenom;

  • EU-regler, vad krävs? Miljöstöd för mellangrödor/fånggrödor
  • Avbrottsgrödor till höstvete – hur ser kalkylen ut?
  • Ökad bördighet med en förändrad växtföljd
  • Hur lyckas med etablering och odling av mellangröda för att öka kolinlagringen?

Vi börjar med en genomgång och avslutar i fält där vi tittar på mellangrödor. Vi bjuder på fika.

Medverkande

Andreas Öhrman andreas.ohrman@lantmannen.com

Ida Petersson ida.petersson@lantmannen.com

Anmälan

OBS anmälan senast den 1/11 till andreas.ohrman@lantmannen.com

Frågor?

Andreas Öhrman

Tel: 010-556 97 43

e-post andreas.ohrman@lantmannen.com

Träffen finansieras genom medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och genomförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

EU-flagga
Logga Hushållningssällskapet
Var:
Torps Säteri, Husby-Oppunda, Nyköping
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
01 nov 2023

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss