Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

09 nov 2023 klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Foto: Kelly Sikkema - Unsplash

Länsstyrelserna i Mälardalen genom Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Syftet med kursen är att ge grundkunskaper för start av en ekologisk fruktodling. Kursen är mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare. De frågor vi kommer att behandla är:

  • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring, dränering och jordanalys
  • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
  • odlingssystem och plantering
  • grundstammar och ädelsorter
  • verktyg, redskap och maskiner för äppelodling
  • drift av odling, bevattning och gödsling
  • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
  • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
  • underlag för beräkning av tidsåtgång och anläggningskostnader

Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Mälardalen, som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller som vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1 - 4 år. I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Kursledare: Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utöver Kirsten medverkar aktiva odlare och projektledare för Föreningen Sörmlandsäpplen.

Kursdatum: torsdag 9 november, fredag 10 november samt torsdag 16 november kl. 9-15. Kursen kommer att ske via Skype. En inbjudan till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

Målgrupp
Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård). I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Var:
Digitalt via Skype. En inbjudan till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
05 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss