06 sep 2023 klocka 11.00 - 12.00

Vill du söka stöd inom Klimatklivet?

Solceller på tegeltak, ovanför blå himmel.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Undrar du vad som gäller eller har frågor om Klimatklivet? Välkommen till detta informationsmöte!

Informationsmötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka stöd från Klimatklivet för att minska din organisations utsläpp av växthusgaser eller för att investera i laddinfrastruktur. Åtgärder som har fått stöd tidigare är till exempel energikonverteringar, energieffektiviseringsåtgärder, inköp av elektriska arbetsmaskiner och laddstationer. På mötet får du information om stödet, hur du söker och har möjlighet att ställa frågor.

Program

  • Klockan 11.00-11.40: Hur söker jag stöd från Klimatklivet?
    Länsstyrelserna informerar om hur din organisation gör en ansökan till Klimatklivet, och vilken nödvändig information som behöver förberedas till ansökan.
  • Klockan 11.40-12.00: Frågestund.

Målgrupp

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Ansökan till Klimatklivet 2023

Speciellt för denna ansökningsomgång av Klimatklivet är att det är särskilt bra att söka stöd för åtgärder som går snabbt att genomföra. Gällande anbud för stöd till publik laddinfrastruktur kommer Naturvårdsverket bara ta emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 juni 2024. Ansökningstiden är 18-29 september.

Frågor och svar om Klimatklivets ansökningsperiod 2023, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Klimatinvesteringsstöd

Samråd om stöd till publik laddinfrastruktur

Arrangörer

Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Var:
Digitalt i Skype
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
31 aug 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss