13- 19 sep 2023 klocka 09.00 - 16.30

Granska ekonomisk lämplighet inför serverings- och tobakstillstånd

Välkommen på en utbildningdag om att granska verksamheters ekonomiska lämplighet inför prövning av serverings- eller tobakstillstånd. Utbildningsdagen anordnas av Länsstyrelserna tillsammans med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

Syfte

I samband med att någon söker serverings- eller tobakstillstånd hos kommunen ska det göras en prövning över lämpligheten. För att ett tillstånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Hur kan kommunen kontrollera att sökande och tillståndshavare är lämpliga?

Den här utbildningsinsatsen syftar till att ge dig som kommunal handläggare kunskap och stöd för att göra ekonomisk granskning. Dagen utgår från Lingonboken "Vägledning - ekonomisk granskning”.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till kommunala alkohol- och tobakshandläggare.

Information om Länsstyrelsens tillsynsuppdrag finns här:

Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Anmäl dig

Utbildningen anordnas vid fyra tillfällen runt om i Sverige. Samtliga utbildningsdagar startar med fika klockan 9.00 och avslutas klockan 16.30. Anmäl dig till det utbildningstillfälle som passar dig bäst. Observera att antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är den 18 augusti.

Anmäl dig till utbildningsdagen i Umeå den 13 september

Anmäl dig till utbildningsdagen i Stockholm den 14 september

Anmäl dig till utbildningsdagen i Hässleholm den 18 september

Anmäl dig till utbildningsdagen i Göteborg den 19 september

Ta del av utbildningen digitalt

För dig som inte har möjlighet att vara med fysiskt eller föredrar att ta del av utbildningen digitalt kommer insatsen att sändas digitalt den 19 september samt spelas in. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig 19 september–2 oktober. Du kommer kunna ta del av utbildningen digitalt via länk som kommer finnas tillgänglig från den här sidan.

Inför utbildningen

Inför utbildningen kan du med fördel ta del av vägledningen i ekonomisk granskning, Lingonboken.

Vägledning i ekonomisk granskning för kommunala handläggare av serveringstillstånd och tobaksstillstånd, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Omslag av skriften: Vägledning i ekonomisk granskning. Framsidan har illustration av lingon
Var:
Digitalt och i fyra städer: Stockholm, Göteborg, Hässleholm och Umeå
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
18 aug 2023

Kontakt

Annika Borg

Nationell samordnare av länsstyrelsernas alkohol- och tobakstillsyn

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss