Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 jun 2023 klocka 16.00 - 18.30

Inställd - Fältvandring - anlägg din egen våtmark

Inställd - fältvandringen är framskjuten till sensommaren/hösten 2023.

Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet från södra Sverige upp till Mälardalen för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen.

Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av hur man kan förhöja odlingslandskapets värden med våtmarker.

Programinnehåll

• Bakgrund och beskrivning av de besökta våtmarksplatserna
• Var passar våtmarker i skogs- och jordbrukslandskapet?
• Våtmarkers funktion och nytta
• Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
• Anläggningsstöd och skötselersättningar
• Information från Greppa Näringen och LRF

Praktiska detaljer

Samlingsplats: Parkering ca 250 m norr om Segerstadskorset, ca 4 km väster om Runtuna. Vägbeskrivning: https://kartor.eniro.se/m/5jHZr Länk till annan webbplats.

Vi träffas i närheten av Segerstadskorset för att titta på Thomas Karlsson och Margareta Malmquist våtmark, därefter förflyttar vi oss vidare med hjälp av våra bilar ca 5 minuter bort för att besöka nästa våtmark.

Medverkande

Thomas Karlsson och Margareta Malmquist markägare, Jenny Jochnick och Gordon Lindau NVVF, Sören Eriksson våtmarkskonsult, Magnus Boström Skogsstyrelsen och Karin Oscarsson LRF Öst

Anmälan

Anmälan senast måndag 12 juni till Jenny Jochnick, 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se

Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Logga Greppa näringen
EU-logga
Var:
Runtuna
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 jun 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss