Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 maj 2023 klocka 13.00 - 14.30

Gör din egen Växtnäringsbalans

Foto: Mostphotos.com

Välkommen på en digital träff om att göra en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringen. En växtnäringsbalans ger dig en överblick över hur effektivt du använder växtnäringen på gården och hur det förändras över åren. Det är också något du måste göra inom stödet Precisonsodling - planering.

Är du aktiv inom nitratkänsligt område har du kanske sökt stödet Precisionsjordbruk – planering. En del, för att uppfylla kraven för detta stöd, är att göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå minst var tredje år. Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar. Den ska finnas tillgängligt att kontrollera sista ändringsdagen för SAM-ansökan den 15 juni.

Ett sätt att göra en växtnäringsbalans är att göra den via Greppa Näringens webbplats. På denna utbildning får du hjälp att använda Greppas program för att göra din växtnäringsbalans.

Medverkande

Tellie Karlsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket visar hur du kan göra din egen växtnäringsbalans på Greppa Näringen webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logga Greppa Näringen.

Aktiviten arrangeras i samverkan inom Greppa Näringen Region Mitt, Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebros län.

Var:
Digitalt via Zoom. Länk till utbildningen skickas ut en dag innan.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
29 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss