Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 maj 2023 klocka 09.30 - 16.30

Inred din gårdsbutik

Ritning från inredning gårdsbutik och en exponeringskorg.

Foto och ritning: Annica Bergman.

Genom att använda rätt verktyg, skapa effektiva, inspirerande och lättarbetade butiksmiljöer genererar du en stabil försäljning med återkommande kunder.

Du får handfasta tips och goda råd om hur du skapar en lättarbetad, säljande och inspirerande gårdsbutik. Köpbeteende, kundupplevelse, koncept, butiksplanering och exponering kommer att tas upp och i workshop kommer du att få arbeta med planering av en lokal utifrån ett angivet koncept.

Målgrupp

Aktiviteten riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Uppsala, Västmanlands, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Föreläsare

Annica Bergman, DEKKO AB som arbetar med att hjälpa butiker att skapa säljande och inspirerande butiksmiljöer och håller kurser inom området.

Kundupplevelse & köpbeteende

Vi inleder med att titta på dessa begrepp och definiera vad det är, hur det påverkar utformandet av butiken, kundflöde och försäljning.

Koncept

Konceptet är grunden i all verksamhet och det är detta som formar hela verksamheten. Från sortiment, inredning och färger till exponering och marknadsföring. Vi går igenom vad detta är och hur man tar fram sitt koncept. En kortare gruppdiskussion direkt efter detta avsnitt.

Planera, möblera och exponera butiken

Planeringen av butiksytan är grunden som skapar förutsättningarna för hela butiken. Vi går igenom hur man planerar butikens kundvarv för ett bra flöde och effektivt utnyttjande av ytorna.

Nästa steg är att börja möblera butiken. Här går vi djupare in på hur man väljer inredning på olika ytor, utifrån koncept, funktion och budskap. Det sista steget är att fylla butiken med produkter. Vi tar upp olika sätt att exponera, på olika ytor och utifrån produktens unika egenskaper i syfte att skapa köplust.

Att välja inredning

Inredningen är ett hjälpmedel för att lyfta fram produkterna och det är därför viktigt att ha en funktionell inredning som passar såväl butikens koncept som sortiment. Vi går igenom några olika typer av inredning och tittar på olika exempel för olika ytor och produktgrupper.

Workshop

Nu är det dags för deltagarna att själva, utifrån de kunskaper de fått under första delen av kursen, planera en butik.

Ni arbetar i grupp med en tom lokal som ska planeras och möbleras utifrån ett angivet koncept. Inredning och sortiment finns angivet i det material ni får.

Aktiviteter

Ett bra verktyg för att öka butikens nyhetsvärde och skapa trafik till butiken. Det ger också butiken möjlighet att lyfta fram specifika produkter lite extra och lyfta försäljningen av enskilda varugrupper eller produkter. Vi går igenom hur man skapar en effektiv aktivitetsexponering.

Belysning & ljussättning

Belysningen är ett viktigt verktyg i butiksmiljön. För att skapa den rätta atmosfären och vägleda kunden genom butiken samt att lyfta fram olika ytor och/eller produkter krävs olika typer av belysning. Vi går igenom hur man ljussätter butiken på bästa sätt.

Miljömaterial & exponeringshjälpmedel

För att förstärka en känsla eller för att skapa intresse för en exponering eller en viss produkt kan någon form av miljömaterial användas. Vissa produkter kan också vara mer utmanande att exponera och man kan behöva någon form av exponeringshjälpmedel för att underlätta försäljningen.

Det här avsnittet handlar om ”det där lilla extra”, miljömaterial och exponeringshjälpmedel som båda är tillgångar som både förstärker kundupplevelsen och genererar en ökad köplust.

Skyltar & priskommunikation

En stor del av kommunikationen i butiken sker via olika typer av skyltar i butiken. Vi går igenom vilka skyltar som kan göra butiken intressantare, förstärka kundupplevelsen och även vara en säljhjälp.

Inspiration & frågor

Vi avslutar dagen med inspirationsbilder och idéer på olika exponeringar samt möjlighet att ställa frågor.

Praktisk information

Datum och tid

Torsdag 11 maj, klockan 9.30-16.30.

Plats

Länsstyrelsen i Västerås.

Kostnad

500 kronor + moms, fika och lunch ingår i priset. Faktureras i efterhand.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanland

Frågor?

Kontakta Kerstin Bjäresten Osmark.

Logga Länssyrelserna, Smakrik och blomstrande besöksnäring, Logga EU:s jordbruksfond.
Var:
Länsstyrelsen i Västerås
Kostnad:
500 kr + moms fika och lunch ingår
Sista anmälningsdag:
03 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss