Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 feb 2023 klocka 09.00 - 12.00

Välkommen på kurs om risker med växtnäringsförluster på hästgårdar

häst

Öka kunskapen om hästars påverkan på miljön och vilka åtgärder man som hästföretagare kan göra för att minska förluster av näringsämnen

Alla verksamheter som producerar gödsel kan innebära en risk för att ofrivilliga förluster av växtnäring sker. På många hästgårdar går djuren ofta på begränsade arealer bete, främst under vintern. Punktkällor av gödsel kan innebära att förluster uppstår.
Kursen är riktad till alla hästhållare, vare sig du har många hästar eller bara ett par stycken. Kursen är kostnadsfri och anordnas av växtodlingsrådgivarna Johan Lagerholm och Martin Holmberg från VäxtRåd i samarbete med Greppa Näringen. Vi kommer bland annat att gå igenom;
  • Lagstiftningen kring gödsel & växtnäring
  • Tips och råd kring utformande av en bra hage
  • Proaktiva åtgärder för att minska riskerna för förluster
  • Exempel på hur gödsel kan användas eller bortforslas.

Anmäl dig senast 23 februari till martin.holmberg@lantmannen.com

Föreläsare

Har du frågor, kontakta:
Martin Holmberg
076-126 14 87
martin.holmberg@lantmannen.com


Välkommen!

greppa eu

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Var:
Stora Djulö Herrgård, Katrineholm
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri och finansieras av Greppa Näringen inom Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
23 feb 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss