06 feb 2023 klocka 13.00 - 16.00

Anmäl dig till Workshop 2 om förnyad regional ANDTS-strategi

Bilden visar ovanifrån ett bord med kugghjul och människor runt bordet.

Länsstyrelsen, länets kommuner, Region Sörmland och Polismyndigheten anordnar workshops för framtagandet av den förnyade regionala ANDTS-strategin. Workshoparna vänder sig till personer vars arbete berörs av målen i strategin och anordnas den 27 januari och 6 februari.

Välkommen att bidra till ny regional ANDTS-strategi

Södermanlands läns samlade regionala ANDTS-strategi med åtgärdsprogram har förlängts till 2023 men behöver uppdateras för att bättre stämma överens med den nya nationella ANDTS-strategin.

Som en del i processen anordnas två workshops utifrån de nationella målen.

Workshop 1 den 27 januari fokuserar på mål 1-3

  1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks- och nikotinprodukter samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska
  2. Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade ANDTS
  3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska

Workshop 2 den 6 februari fokuserar på mål 4-6

  1. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av ANDTS ska minska
  2. Personer med skadligt bruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet
  3. Antal personer som skadas eller dör på grund av sitt eget eller andras bruk av ANDTS ska minska

Workshoparna vänder sig till personer vars arbete berörs av målen och ska bidra till

  • Kartläggning - hur arbetar aktörer i Södermanlands län idag inom ANDTS
  • Diskussion- vad behöver förstärkas inom ANDTS i länet och hur kan vi samverka för att nå målen
  • Inspiration - till ökad samverkan i länet

Workshoparna vänder sig personer vars arbete berörs av de nationella ANDTS-målen, såsom samordnare för ANDTS, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, mödravård, barnhälsovård, våld i nära relationer, föräldraskapsstöd, primärvård, PRIO-arbete, tillsynshandläggare (alkohol/tobak/miljö), chefer för vård&omsorg, skola&utbildning, kultur&fritid och elevhälsa, områdes- och kommunpoliser, civilsamhällets organisationer


Fika ingår och det är ingen kostnad för deltagande. Konferensdeltagarna står själva för resa.

Länsstyrelsen i Södermanland arrangerar workshopsen i samverkan med länets kommuner, Region Sörmland och Polismyndigheten.

Välkommen att delta i ett eller i båda workshops!Anmäl dig till Workshop 2

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Var:
Safiren Konferenscenter, Drottninggatan 19, Katrineholm
Kostnad:
Ingen kostnad för deltagande
Sista anmälningsdag:
17 jan 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss