25 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Välkommen på kurs i precisionsodling

greppa

Precisionsodlingen är här för att stanna, men hur och när ska den användas?

Tillsammans med VäxtRåd anordnar Greppa Näringen en kurs för att ge dig svar på dessa frågor och mer därtill. Vi hjälper dig att komma igång och lyfter exempel på olika nivåer av tillämpning. Om du redan har precisionsodlingsutrustning, skriv gärna ned vilken utrustning du har och meddela oss i samband med anmälan så att vi kan anpassa innehållet för att passa alla deltagare.

Vi kommer bl.a. att gå igenom;

  • Skapande av styrfil för kvävegödsling från satellit
  • Skapande av styrfil för fosforgödsling från markkartering/geodata
  • Skördekartering – låt den inte ligga orörd, låt den bli facit!
  • Steget från GNSS till GNSS-RTK, är merkostnaden motiverad?
  • Drönaren – snabbfotat stöd för precisionsodlingsbeslut

Anmäl dig senast den 21 november till martin.holmberg@lantmannen.com eller använd formuläret nedan.

OBSERVERA att denna kurs är en upprepning av den populära kursen som gick under hösten 2021.

Föreläsare

Namn


E-postadress

Martin Holmberg


Martin.holmberg@lantmannen.com

Andreas Öhrman


Andreas.ohrman@lantmannen.com

Har du frågor, kontakta:
Martin Holmberg
076-126 14 87
martin.holmberg@lantmannen.com

Var:
Connect Hotell Skavsta, Nyköping
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Sista anmälningsdag:
21 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Anmälan går till martin.holmberg@lantmannen.com

Så hanterar vi dina personuppgifter

eu
Greppa näringen.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Kontakt