Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 okt 2022 klocka 09.30 - 10.15

Välkommen till
lanseringsmöte av ÅFM

Åtgärdsprogrammets logotyp

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM)
är vårt länsgemensamma åtgärdsprogram där vi
tillsammans arbetar för att förbättra vårt miljö- och
klimattillstånd i länet. Arbetet med att ta fram de
åtgärder som finns med i ÅFM är nu i hamn.


Mötet inleds av länsråd Johanna Sandwall som är
ordförande för Södermanlands miljö- och
klimatråd. Rådet är styrgrupp för ÅFM och har en
viktig roll för att stötta i arbetet med programmet.

 

Under lanseringsmötet presenteras de framprioriterade
åtgärderna. Vi får också höra på ett
övergripande plan hur vi arbetar vidare med
åtgärderna samt vilka som är iblandande i
genomförandet.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 okt 2022

Kontakt