29 nov 2022 klocka 09.00 - 12.15

Barns rätt till information vid en samhällskris

Barnombudsmannen och Länsstyrelserna bjuder in till en konferens som syftar till att öka kunskapen om hur man kan säkerställa barns rätt till information vid samhällskris. Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt.

Vid extraordinära händelser är det avgörande att allmänheten får tillgång till information från myndigheter och andra ansvariga. Informationen som ges måste vara anpassad till olika grupper av människor utifrån deras förutsättningar. Vid konferensen berättar olika aktörer hur de har arbetat med att ta fram information till barn, vi får även höra om forskning på området.

Men det är ju omöjligt att tänka att man kan lära en sjuåring på samma sätt som en fjortonåring. Det är som att säga att en femåring ska lära sig pi, det går inte. Man får anpassa, liksom hur man lär ut sakerna och informerar efter hur eleverna är liksom.
Citat från barn om information under pandemin

Program

Programmet består av föreläsningar och panelsamtal men det kommer också att finnas möjlighet för interaktivitet.

09.00 Varmt välkomna!

Inledningstal av Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kriskommunikation från ett barnrättsperspektiv: möjligheter och utmaningar, Ulrika Sjöberg

Ulrika Sjöberg är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Universitet. Ulrikas forskning berör främst barns och unga människors mediepraktiker, medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och kriskommunikation

Så här har vi gjort! Panelsamtal

Panelsamtal med några samhällsaktörers insatser för att ge barn information vid en samhällskris. Deltagarna i panelen har på olika sätt tagit fram information till barn i en samhällskris. Vi får ta del av deras erfarenheter och kunskap som kan omsättas i den egna verksamheten.

I panelsamtalet deltar:

  • Anna Toss, redaktör och utvecklare på Lilla krisinfo, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Yvonne Andersson, forskare och analytiker, Statens medieråd,
  • Jenny Magnusson Österberg, redaktör 1177
  • Mona Tafvelin, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Barnombudsmannen berättar om sina erfarenheter om information till barn i samhällskris.

Presentationen handlar om hur man kan involvera barn i framtagandet av information vid en samhällskris, till exempel om barns tankar kring skyddsrum och hur barn vill ha information om det larmsystem som kallas ”hesa Fredrik”, Li Melander, jurist

SVTs Lilla Aktuellt

Om sitt redaktionella arbete vid en samhällskris. Tips och råd hur man kan tänka när man vänder sig till barn

12.15 Konferensen avslutas

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats

Praktisk information

En digital och kostnadsfri konferens med textning och teckenspråkstolkning. Konferensen kommer även att spelas in och publiceras på Barnombudsmannens hemsida i efterhand.

Arrangörer

Länsstyrelsens nationella uppdrag för barnets rättigheter tillsammans med Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen logotyp. En lila fyrkant, text i vitt: Barnombudsmannen. En vit stjärna i övre högra hörnet. 
Var:
Digitalt - länk skickas ut via e-post innan konferensen.
Kostnad:
Ingen kostnad för deltagande
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss