Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

04 okt 2022 klocka 08.30 - 16.00

Funktionshinderpolitik och lokala förutsättningar

Funktionshinderpolitik samhällsplanering kommundialog

Seminarium med konkreta exempel på hur olika förvaltningar i kommunen kan arbeta för att bidra till genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Seminariet kommer att tillhandahålla konkreta exempel på hur kommuners olika förvaltningar kan arbeta med funktionshinder och därigenom bidra till genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Dagen innehåller fyra teman, du kan välja att delta hela dagen eller vid ett eller fler teman. Valet gör du i samband med anmälan.

Vår förhoppning är att seminariet ska ge dig inspiration och idéer till hur arbetet med funktionshinderpolitiken kan genomföras i din kommun/organisation.

Dagen innehåller fyra teman:

  • Funktionshinderspolitik och integration
  • Arbetsgivarperspektiv
  • Politik/inkludering/medborgardialog
  • Tillgänglighet och universell utformning

Målgrupp

Vi riktar oss främst till tjänstepersoner och/eller politiker i kommun och region, men representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Seminariet anordnas av länsstyrelserna i Södermanlands län, Västmanlands län och Uppsala län.

Hjälpmedel

Kontakta eller meddela organisatören. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Tema: informationsspridning

8.30–8.45
1. Information om uppdrag, möjligheter till stöd och strategi för uppföljning av funktionshinderspolitiken. Inramning. Irene Nyman, Länsstyrelsen Uppsala län och Linda Falk Västmanlands län. Pedro Landfors, MFD

8.45–9.10
2. Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030 Stina Nordström, Kalmar kommun

Paus 5 min

Tema: funktionshinderspolitik och integration

9.15–9.25
3. Information om länsstyrelsernas uppdrag gällande integration och funkperspektivet. Sofia Maherzi, Länsstyrelsen Uppsala län

9.25–9.45
4. Migranter och funktionsnedsättningar, Jamie Bolling, Rahel Atnafu och Tony Zolomyan
Disabled Refugees Welcome – För migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9.45–10.05
5. Flyktingmottagande och intern/extern samverkan när det finns särskilda behov. Jenny Naylor, Uppsala kommun.

10.05–10.25 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Paus 5 min

Tema: arbetsgivarperspektiv

10.35–10.50
6. Hur arbetar Arbetsförmedlingen med kommuner för att möjliggöra arbetstillfällen personer med funktionsnedsättning, vilka verktyg finns? Maria Haglund, Arbetsförmedlingen

10.50–11.15
7. Universell utformning av arbetsplatser. Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR

11.15–11.40
8. Fler vägar in – breddad rekrytering – goda exempel från Skövde kommun, Peter Lidström, Skövde kommun

11.40–12.00 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

12.00–12.45 Lunch

Tema: politik/inkludering/medborgardialog

12.45–13.05
9. Jag gör politik! Konkreta framgångsfaktorer i att nå, lyssna och ta tillvara erfarenheter från unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, Annelie Gustafsson
internexterndialog.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13.05–13.50
10. Upphandling för ökad delaktighet – exempel på innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun Madelene Wigenstam, Skellefteå kommun

Paus 5 min

Tema: tillgänglighet och universell utformning

13.55–14.10
11. Hinder att delta i idrottsrörelsens verksamhet – hur tillgängliggöra? Åsa L Norlin, Svenska Parasportsförbundet

14.10–14.35
12. Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021 Kristine Andreassen, Jönköpings kommun

Paus 5 min

14.40–15.00
13. En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet Anna Granlund, Melleruds kommun

15.00–15.30
14. Hur kan skolan tillgängliggöras? Elinor Kennerö Tonner, Huddinge kommun
Skolledning (huddinge.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15.30–15.50 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

15.50–16.00 Avslut

Var:
Seminariet sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 sep 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss