Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 dec 2022 klocka 09.00 - 15.00

Främja samarbete mot kvinnlig könsstympning

Bild föreställandes ord som rättigheter, kränkning och livsfara. Bild av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Bild föreställandes ord som rättigheter, kränkning och livsfara. Bild av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och därför finns ett behov av insatser för att få fler att söka vård. Kränkningen av barns och kvinnors rättigheter är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck som kräver långsiktigt arbete.

Välkommen till en dag för att främja samarbetet kring kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en kränkning av barns och kvinnors rättigheter. Arbetet mot könsstympning är långsiktigt och behöver fortsätta utvecklas genom ökad kunskap, effektiva arbetssätt och ett nära samarbete mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Flera myndigheter ser ett behov av en tydlig samverkansstruktur av kompetensutveckling inom socialtjänst och skola. Det finns också ett behov av insatser för att få flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning att söka vård.

För att få god samverkan inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver alla aktörer få bättre kunskap och förståelse för varandras arbete och de utmaningar som kan finnas. Därför bjuder vi in just dig!

Länsstyrelsen i Södermanlands län i samarbete med Lokal arbetsgrupp-kvinnlig könsstympning, Region Sörmland och Vida Anne Torelöv önskar dig varmt välkommen.

Program

9.00-9.30 Kaffe/te och smörgås

9.30-9.45 LAG – kvinnlig könsstympning

9.45-11.45 Föreläsning om kvinnlig könsstympning, därefter planspel

Petra Blom, samordnare mäns våld mot kvinnor Länsstyrelsen Södermanland

11.45-13.00 LUNCH- valfritt, deltagare bekostar själv

13.00-13.40 Elevhälsan, Ungdomsmottagning, Socialtjänst och Region Sörmland

13.40-14.15 Diskussion i små grupper och fika från kl. 14.00

14.15-14.50 Gemensam diskussion

14.50-15.00 Avslutningsord

Kontakt

Petra Blom
Telefon 010-223 44 32
E-post till petra.blom@lansstyrelsen.se

Vida Anne Torelöv
Telefon 073-867 64 75
E-post till vidaanne.torelov@regionsormland.se
Var:
Östra Rundgatan 11–13, Nyköping
Kostnad:
Ingen kostnad för deltagande
Sista anmälningsdag:
28 nov 2022

Anmäl dig

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss