Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 sep 2022 klocka 10.00 - 12.00

Skapa och sköta mångfaldsbryn

En stensatt jordkällare med rött tegeltak

Foto: Länsstyrelsen.

Vill du lära dig mer om hur du kan restaurera och sköta dina brynzoner?

Länsstyrelsen i Västmanland erbjuder kurs om mångfaldsbryn.

Denna kurs ökar din kunskap om vilka biologiska värden som är knutna till brynzoner, där skog möter jordbruksmark (åker eller bete). Brynens värde för natur- och kulturmiljö samt på vilket sätt en god skötsel gynnar produktionen av jordbruksgrödor och skogen.

Kursen genomförs i två delar, den 5 och 7 september 2022

  • Del 1. Digital teoriträff, 5 september 2022, kl. 10 - 12. Den digitala träffen sker via kommunikationsplattformen Teams
  • Del 2. Fältträff, 7 september 2022, kl. 13 - 16. Den fältträffen genomförs hemma hos Petter Ström, Brännebo 125, Sala.

Kursledare är Frida Hedin (naturvårdsrådgivare) och Olof Olsson (skogsrådgivare), Hushållningssällskapet - HS Konsult AB

Målgrupp

Lantbruksföretagare inom jordbruk, skogsbruk och trädgård.

Hör av dig till Julia Carlsson om kursen är fullbokad eller om du inte tillhör målgruppen för att stå med på reservlista.

Bra att veta

Kursen sker delvis som en digital föreläsning via Teams och kan följas via din webbläsare. Inbjudan och instruktion till Teams skickas till deltagarna efter sista anmälningsdag. Du behöver kunna använda datorns mikrofon alternativt ha ett headset med hörlurar och mikrofon, för att kunna diskutera och för att kunna ställa frågor. Ni får gärna lyssna flera personer från varje hushåll.

Frågor på kursen och dess innehåll besvaras av Frida Hedin (018-56 04 32) eller av Julia Carlsson.

Om du får förhinder

Avanmäl dig snarast!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Teoridel sker digitalt via Teams
KOSTNAD:
Webbinariet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 aug 2022

Kontakt