29- 30 nov 2022 klocka 08.00 - 19.00

INSTÄLLD - Studieresa för nötköttsproducenter

Foto: Lars Jansson

Funderar du på att bygga, utveckla din nötköttsproduktion eller bara vill få inspiration och träffa andra trevliga lantbrukare? Följ med oss på studieresa!

Den 29-30 november 2022 anordnar Lantbruksråd i Väst en resa för dig som är intresserad av nötköttsproduktion, dikor, byggnation, planlösningar och lantbruk. Förutom flera olika studiebesök (totalt 6 stycken) kommer vi att prata om byggnadslösningar, foder, lönsamhet och det senaste inom nötköttsproduktionen.

Program   Pdf, 276.9 kB.
klicka på rubriken för pdf-version
Tisdag 29 november
7:00 Avresa från Eskilstuna
Stop i Flen och Katrineholm för upphämtning av deltagare. Kaffe/fika på bussen

Markus Lindström, Böja Stommen
Markus har gått från producent till leverantör och har egen försäljning. Jobbar med förädling av köttet och köttkvalitet. Markus har både mjölk- och köttproduktion, vi kommer att titta på köttproduktionen. Djuren för köttproduktionen har det enkelt med en ligghall med skrapgång och körbart foderbord, ligghallen har betesanslutning. Extensiv uppfödning av stutar och kvigor samt slutgödning av mjölkkor. https://exceptionellravara.se/jag-vill-bredda-producentnatverket/ Länk till annan webbplats.

Lunch

Ölanda, Skara
Johan Tell har sedan många år bedrivit nötköttsproduktion och är en av landets största dikalvsproducenter med sina 1250 dikor. Enligt Johan är det inget självändamål att vara störst på dikor utan målet har varit att bygga en livskraftig enhet. Han ser det som ett sätt att säkra försörjningen av kalv. Alla djur behålls och föds upp i företaget. Gården köper även in avvanda mjölkrastjurar för vidare uppfödning. Det finns mycket betesmark på gårdarna Johan arrenderar och på somrarna håller han numer ca 3000 djur på bete. Johan arrenderar tre gårdar. På Ölanda som vi kommer att besöka föds ungnöten upp till slakt, konventionell intensiv produktion. 2015 byggdes ett spaltstall men det finns även olika liggbåsstall.

Läckö kött, Lidköping
KRAV uppfödning av köttdjur och dikor. 2022 färdigställdes deras nya dikostall för 90 dikor. De har flera byggnader och har byggt om flera gamla byggnader till djurstall. Vi kommer att titta på deras dikostall och deras ungnötsstall som har en smart foderbordslösning. På gården finns även en gårdsbutik och sedan 2021 en styckningsanläggning i anslutning till gårdsbutiken. https://lackokott.se/ Länk till annan webbplats.

Övernattning på Skara konsthotell
https://skarakonsthotell.se/ Länk till annan webbplats.

Onsdag 30 november
Avresa från hotellet

Svante Gustafsson, Bänatorp Vårgårda
Gården har ca 550 djur totalt, varav 230 dikor. Helintegrerad produktion med tjurkalvar till slakt. Svante har byggt om och till i många omgångar. Hösten 2019 stod ett nybyggt stall klart med plats för 80 dikor och 60 ungdjur. De flesta djuren går i liggbåsstall. För några år sedan byggdes ett stall med djupströbädd till dikorna som 2015 byggdes om till liggbås. Gården är KRAV, Svante brukar totalt 450ha varav ca 200ha odlas, resterande areal betas. Ca 130ha av betet är klassat som naturbete.
https://www.svantebonde.se/ Länk till annan webbplats.

Niklas Pettersson, Skövde
Tidigare tog Niklas emot mjölkdrickande kalv och födde upp tjurar på spalt. Men han har byggt om spaltstallet till djupströbädd och flyttat ut utfodringen. Djurslaget är bytt från tjurar till köttraskvigor. Ca 130 djur totalt. Konventionell intensiv uppfödning.

Lunch

Halnatorps egendom, Tidaholm
Nybyggt stall till dikor med djupströbädd, kalvavdelning och solterass. 4 grupper med 20 dikor i varje, Hereford korsningar. Har fler stallar och även en liten grupp betesrestaureande Highland cattle på utedrift. Har ca 250 djur totalt, integrerad produktion som är KRAV.
Kaffe/fika på bussen

Åter Eskilstuna ca kl: 19

Programmet publiceras med reservation för ändringar.

Kostnad: Resan är finansierad med medel från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Greppa Näringen och du betalar endast för kost och logi. Kostnad för mat och logi ca 1300kr för del i dubbelrum, priset är beroende på hur många deltagare vi blir. Enkelrumstillägg ca 600kr. https://skarakonsthotell.se/ Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Träffen är i första hand för dig som är verksam i Södermanlands län, men finns det plats är även deltagare från andra län välkomna.

Medverkande föreläsare: Maja-Lena (Malla) Främling, Lantbruksråd i Väst

Sista anmälningsdag: 1 november
OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan görs på Lantbruksråd i Västs hemsida www.lantbruksradivast.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
eller till kurser@lantbruksradivast.se
För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha: namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga
Var:
Meddelas senare
Kostnad:
Resan är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet. Kostnad för kost och logi tillkommer.
Sista anmälningsdag:
30 okt 2022

Kontakt