Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 jun 2022 klocka 15.00 - 17.30

Fältvandring – Anlägg din egen våtmark

Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Följ med på fältvandring och låt dig inspireras av andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden.

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund en rad fältvandringar under 2022-23.

Den här gången besöker vi Ånhammars Säteri och tittar på hur Bo Lemar har anlagt två av sina våtmarker.

Programinnehåll
• Bakgrund och beskrivning av besökta våtmarker
• Var passar våtmarker i landskapet?
• Våtmarkers funktion och nytta
• Natur- och ekonomivinster med bete som skötselåtgärd
• Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
• Anläggningsstöd och skötselersättningar
• Information från Greppa Näringen


Medverkande:
Jenny Jochnick NVVF, Gordon Lindau NVVF, Sören Eriksson våtmarkskonsult, Malin Almquist Länsstyrelsen och Kjell Johansson LRF

Tid: torsdag 16 juni, kl 15.00 – 17.30

Anmälan: senast tisdag 14 juni till Jenny Jochnick tel 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se

Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Kostnad: Kostnadsfri, bekostas av Landsbygdsprogrammet

Samlingsplats: Sörmlandsledens parkeringsplats vid Ånhammars Ladugård

Vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

NVVF
Greppa
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Sörmlandsledens parkeringsplats vid Ånhammars Ladugård
Kostnad:
Kostnadsfri, bekostas av Landsbygdsprogrammet
Sista anmälningsdag:
14 jun 2022

Kontakt