22 sep 2022 klocka 09.00 - 15.30

Temadag om vardagsnära natur i Sörmland

Blomsteräng

Foto: Monika Gustafsson

Välkommen till en inspirerande dag där fokus är arbetet med vardagsnära natur. Vi tror att vi har mycket att vinna på att samarbeta kring naturvårdsfrågor i planeringen. Hur kan vi till exempel stärka den gröna infrastrukturen och gynna både pollinering och friluftslivet och samtidigt bekämpa invasiva arter?

Under dagen får vi höra exempel på hur man arbetar med grönplanering och praktisk naturvård i några av länets kommuner. Vi kommer även att vidga perspektivet och få veta hur Region Sörmland och länsstyrelsen arbetar med grön- och blåstruktur i den större skalan.

Vi hoppas på livlig dialog om hur vi kan skapa en attraktiv natur nära där människor bor. Det är viktigt både för att gynna biologisk mångfald och folkhälsa.

Program för dagen kommer efter sommaren.

Målgrupp är i första hand kommunerna. Dagen är intressant för dig som jobbar med naturvård, planering, friluftsliv eller liknande.

Mejla eventuella allergier eller kostpreferenser till trine.haugset@lansstyrelsen.se

Var:
Malmköpings hotell
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 september klockan 23.30.

Kontakt