Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

09 jun 2022 klocka 09.00 - 16.00

Fältdag om kulturmiljöer i vatten

Välkommen på vår fältdag med fokus på kulturmiljöer i vatten!

Vattenspegel vid en liten damm

I samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder LIFE IP Rich
Waters in till en fältvandring i Kiladalen om kulturmiljöer i vatten. Vi ses i fält, tittar, pratar och diskuterar.


Syftet med dagen är att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur vi på bästa
sätt kan kombinera åtgärder för en bättre vatten‐ och naturmiljö och samtidigt bevara de värdefulla kulturmiljöer som berörs av åtgärden. Tanken är att höja kunskapsnivån om lösningar till nytta för bådas intressen.

Medverkar gör Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB som på uppdrag av Rich Waters utfört en översiktlig utvärdering av kulturmiljöer i området. Anna kommer berätta om viktiga aspekter och avvägningar som gjorts.

Rapporten hittar du här: Kilaåns avrinningsområde Kulturhistorisk inventering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program


09:00 Avfärd med buss från Nyköpings centralstation.

09:30 Virå
Samlingspunkt för er som ordnat egen transport.

Du som kommer till Virå med egen bil eller samåker med någon annan, du ombesörjer din egen transport under hela dagen.

Introduktion och fika.

Visning, samtal och diskussion.

11:00 Avfärd från Virå

11:30 Åbo‐ravinen med visning, samtal och diskussion.

12:00 Avfärd från Åbo

12:30 Stavsjö
Lunch och mingel.

Möjlighet till toalettbesök.

Visning, samtal och diskussion.

Fika och möjlighet till besök på hembygdsföreningens museum.

Uppsamling (mini‐workshop) om vad dagen har gett och vilka behov som finns framgent.

Avslutning.

15:15 Avfärd från Stavsjö mot Nyköpings centralstation

15:45 Ankomst Nyköpings centralstation

Målgrupp

Handläggare på länsstyrelserna inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri
samt övriga intresserade i kommuner och andra organisationer.

Övrigt

Du som kommer till Virå med egen bil eller samåker med någon annan, du ombesörjer din egen
transport under hela dagen

Anmälan

Gör din anmälan via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/12267028D2052EE3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anmälningsdag är den 2 juni.

Allergi eller specialkost

Skicka ett mejl till Jonas Berglind om du har någon allergi eller specialkost.
Varmt välkomna!

Jonas Berglind
LIFE IP Rich Waters
Jonas.berglind@lansstyrelsen.se
010‐22 49 227Loggotyper (tre separata) för EU/LIFE, Projektet LIFE IP Rich Waters och Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Södermanlands loggotyp

Aktiviteten ingår i projektet LIFE IP Rich Waters, som finansieras av EU och Svenska staten.

Var:
Buss avgår från Nyköpings station
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 jun 2022

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping