Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 maj 2022 klocka 09.30 - 12.00

Hjälp till våldsutsatta med stadigvarande boende

En pojke på en brygga får en utsträckt hand

En pojke på en brygga får en utsträckt hand. Foto: Camilla Zilo

Välkommen till en konferens med fokus på kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta med stadigvarande boende i Södermanlands län.

Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att kartlägga kommunernas insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse på skyddat boende eller annat tillfälligt boende.

Vid denna konferens kommer vi att presentera Södermanlands kartläggning och med denna som utgångspunkt diskutera vägar för att hantera de utmaningar som finns idag när det gäller att tillgodose stadigvarande boende – utmaningar som kräver samverkan mellan flera aktörer!

Ingen kostnad för deltagande.

Har du frågor, kontakta

Petra Blom,
Telefon 010-223 44 32
E-post petra.blom@lansstyrelsen.se

 

Varmt välkommen!

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Petra Blom

 

Var:
Digitalt via Skype. Länk till Skype skickas dagen innan.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
04 maj 2022

Anmäl dig

Kontakt