05 maj 2022 klocka 16.00 - 18.30

Smarta och vackra träd

Ekar i betesmark

Träd har en central roll att spela både i klimat- och miljöarbetet. På kursen fokuserar vi på vilka åtgärder markägare och
lantbrukare kan välja bland för att bidra i detta och hur man kan få hjälp att frihugga de grövsta lövträden. Fokus ligger vidare
på trädens biologiska mångfald och kulturmiljövärden både på gården och i betesmarkerna samt förstås på trädens smarta
egenskaper. Trädexpert Kajsa Mellbrand från Länsstyrelsen medverkar.


Tidpunkt: 5 maj kl. 16:00-18:30
Plats: Åkerö säteri, Bettna
Vi bjuder på kaffe, smörgås och en trädbroschyr

Slåtteräng
Var:
Åkerö säteri, Bettna
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
03 maj 2022

Kontakt