Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 maj 2022 klocka 10.00 - 16.00

Kunskapsdag naturbeteskött

Interiörbild från Landsberga café

Välkommen på en inspirerande kunskapsdag om
betesbaserad produktion på naturbetesmarker

Dagen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om arbetssätt
och insatser som stärker såväl lantbruksföretagen som
den biologiska mångfalden i våra biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla betesmarker.


Tid
Onsdag den 11 maj klockan 10.00–16.00


Program
Förmiddagskaffe, introduktion och presentation av dagen
• Inspirationsföredrag av Erika Olsson, Onsberga gård
• Köttkvalitet, HK Scan
Lunch
• Köttlådor och gårdsbutik
• Betesbaserade foderstater, tillväxt på bete samt parasittryck
Eftermiddagskaffe, certifierat naturbeteskött
• Värde i naturbetesmarker, betesplanera för mångfald
och ökad återhämtning
• Rundvandring i betesmark
• Sammanfattning och avslutning av dagen

Plats
Hembygdsgården bredvid Onsberga Gård, Nyköping.

Medverkande från Hushållningssällskapet
Frida Hedin, naturvårdsrådgivare
AnnaKarin Landin, matkonsult
Marlene Lindenthal, lantbruksdjursrådgivare

Mat och kaffe till självkostnadspris. Skriv i anmälan om du
önskar specialkost.


Kontakt
Marlene Lindenthal, 072-092 16 28
Anmälan
Senast den 1 maj via länken https://bit.ly/3KdvGN2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp: Hushållningssällskapet
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Hembygdsgården bredvid Onsberga Gård, Nyköping.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, bekostas av Landsbygdsprogrammet
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 maj 2022

Kontakt