16 mar 2022 klocka 08.45 - 11.45

Kunskapsmöte om jordbruksmarkens betydelse

I och med dagens omvärldsläge har frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning blivit mycket aktuell. För att dagens och framtidens livsmedelsproduktion ska kunna säkras behöver vi tänka ett varv till kring hur jordbruksmarken används. Därför bjuder vi in till ett samtal för att lyfta upp jordbruksmarkens värde och hur den ska hanteras vid förändringar av markanvändningen.

Jordbruk läggs ner, jordbruksmark bebyggs eller växer igen i länet. Vårt odlingslandskap påverkas, värden försvinner och livsmedelsproduktionen hotas.

Under förmiddagen får vi information om Jordbruksverkets miljömålsarbete kring brukningsvärd jordbruksmark, inspel från forskning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om jordbruksmarken i samhällsplanering och goda exempel på hur jordbruksmark hanteras i kommunala planprocesser. Vi avslutar med en diskussion om jordbruksmarken och hur vi tillsammans eller i våra organisationer kan arbeta med att bibehålla jordbrukslandskapet. Det kan till exempel handla om strategiska ställningstaganden eller hantering i planprocesser i kommunerna.

Program

  • Inledning om jordbruksmarkens värden
  • John Andersson från Jordbruksverket berättar om det nationella arbetet kring brukningsvärd jordbruksmark.
  • Anders Larsson forskare på SLU Alnarp belyser olika aspekter av jordbruksmark i samhällsplanering.
  • Goda exempel på hur olika kommuner har hanterat jordbruksmark i planeringsprocesser.
  • Diskussion - Hur kan vi med gemensamma resurser se till att jordbruksmark inte exploateras? Hur tar vi det vidare efter detta möte?

Frågor inför mötet besvaras av Rebecka Wikström.

Var:
Digitalt, länk till seminariet skickas ut till dig som anmält dig under tisdag 15 mars.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 mar 2022

Kontakt