29 mar 2022 klocka 12.00 - 13.00

Bruka och bevara gårdens kulturmiljöer - Tema sköta och bevara en äldre trädgård

Goda råd om äldre trädgårdar, ekonomibyggnader och kulturspår. Tre tillfällen med olika teman. Vid detta tillfälle: Bevara och sköta en äldre trädgård.

Välkommen att delta på tre digitala lunchträffar med fokus på kulturmiljöer i odlingslandskapet. Träffarna är uppdelade i olika teman och du kommer att få lära dig mer om varje område.

Många tips på hur du kan bevara och restaurera gårdens traditionella byggnader och även tips om trädgårdsmiljöer som kanske är i farozonen att försvinna.

Länsstyrelsen är värd för mötena och externa sakkunninga medverkar.
Det kommer finnas tillfälle att ställa frågor till oss och våra sakkunniga.

Du behöver en mobiltelefon, surfplatta eller dator för att delta. Länk till mötet skickas några dagar innan respektive tillfälle.

Har du frågor kan du kontakta Linnea Barrefelt på enheten för landsbygd.
Telefon: 010-223 55 12
Mail: linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se

29 mars, kl 12-13.
Tema: Bevara och sköta en äldre trädgård.

Lär dig mer om tankarna bakom äldre trädgårdsstrukturer ifråga om hushållning, prydnad och prakt. Rätt skötselmetoder för att bevara och utveckla planteringar, gångytor och alléer. Vi behandlar också växtval, sorter samt säker etablering av nyplanterade träd, buskar och perenner.

Var:
Digital träff
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
25 mar 2022

Kontakt