Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

09 feb 2022 klocka 13.00 - 14.00

Webbinarium om Klimatklivet

Bild med text "klimatklivet".

Välkommen till ett webbinarium den 9 februari om Klimatklivet med temat stöd till energikonverteringar, elektrifiering och automatisering i jordbruket. Träffen erbjuder inspiration, kunskap och handfasta tips.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet har hittills beviljat stöd till 462 aktörer inom jordbrukssektorn. Den vanligaste åtgärden inom jordbruket är att byta från fossila bränslen till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar och växthus. Lantbrukare byter även ut bevattningspumpar och foderblandare från fossildrivna till eldrivna alternativ.

Har du frågor eller funderingar finns möjlighet att få hjälp under mötet. Webbinariet arrangeras i samverkan av länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län.

Var:
Digitalt. Skype-länk skickas ut efter anmälan.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
06 feb 2022

Kontakt