Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 jan 2022 klocka 08.45 - 12.00

OBS! Nu digital - Kurs om mellangrödor

Klöver

Foto: Nicole Blomstrand

Miljöersättningen för fång- och mellangrödor kommer att öka med nya landsbygdsprogrammet, hur kan vi ta del av ersättningen och samtidigt på sikt kunna öka lönsamheten på våra gårdar?

Mellangrödor odlas i liten utsträckning i dagsläget. En bra etablerad fång- eller mellangröda kan bland annat fånga upp kväve från marken, hålla ogräsbeståndet nere, öka mull- och kolhalten samt minska erosionsrisken. Men vilka grödor ska man så? Vilken effekt kan man få av olika blandningar? När ska man så sin mellan- eller fånggröda? Finns det några risker med dessa grödor?

Kursen är riktad till dig som vill lära dig mer om framtidens odlingssystem.

Med växtodlingsrådgivarna Erik Bertholtz och Andreas Öhrman, VäxtRåd

Var: Digitalt, länk skickas ut innan träffen.

Tid: Fredag 21 januari kl 8:45 -12:00

Anmälan till erik.bertholtz@lantmannen.com senast 19 januari

Målgrupp: Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård).

Om du får förhinder: Avanmäl dig snarast!

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Greppa
Växtråd
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Digitalt, länk skickas ut innan träffen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, bekostas av Landsbygdsprogrammet
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 jan 2022

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping