Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 dec 2021 klocka 09.00 - 12.00

En säljande gårdsbutik del 2

Planeringen, möbleringen och exponeringen är de viktigaste byggstenarna som är grunden för en säljande butik.

Den här föreläsningen är en fortsättning och fördjupning av den första föreläsningen. Här går vi in mer i detalj på de olika momenten från planering av butiksytan till möblering och slutligen exponering av denna. Vi får följa en butik från en tom lokal till en färdig butik och hur man arbetar med de olika stegen för att skapa en inspirerande och säljande butiksmiljö.

Butiksplanering

”Rätt vara, på rätt plats, rätt exponerad". Vi går igenom hur man genom att skapa ett effektivt kundvarv kan utnyttja butiksytan bättre och skapar ett effektivt flöde genom butiken. Från produkter och varugrupper till kassans placering och utformning.

Exponering

Hur väljer man inredning för olika ytor och olika typer av produkter, olika sätt att exponera produkter på olika ytor i butiken utifrån kundflöde, budskap, mängd produkter mm. Vad ska man tänka på och vad bör man undvika.

Exponeringsytor i butiken

För att underlätta arbetet i butiken och generera ett ”flöde” genom hela butiken arbetar man med olika ”stationer” (exponeringsytor). Här tittar vi på vilka dessa ytor är och vilken typ av exponering som är lämplig för respektive yta.

Exponeringshjälpmedel

För att skapa en säljande och inspirerande exponering kan man behöva någon form av exponeringshjälpmedel för att lyfta fram produkterna eller förstärka en känsla på ett bra sätt. Tips och idéer på olika material och rekvisita.

Kampanjer & Aktiviteter

Ett bra verktyg för att skapa trafik till butiken. Här går vi igenom, steg-för-steg, hur man skapar en kampanj/aktivitet, var i butiken den bör placeras och hur den exponeras för bästa genomslag.

Miljömaterial

Som ett komplement till produkterna använder man ofta någon form av miljömaterial, för att skapa ett blickfång eller förmedla en känsla. Här får deltagarna tips på olika material man kan använda.

Belysning och ljussättning

Med ljussättningen kan man lyfta fram produkter och även ”leda” kunden genom butiken. Här tittar vi på olika typer av ljus, hur man ljussätter olika ytor och hur man med hjälp av belysning kan lyfta fram ”svåra ytor”.

Inspiration & frågor

Föreläsningen avslutas med inspirationsbilder på olika exponeringar och butiksmiljöer i syfte att kunna använda i sin egen butik

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Föreläsare

Föreläsare är Annica Bergman, DEKKO AB, som också är rådgivare inom projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring. I samband med föreläsningen finns möjlighet att boka en rådgivning för din gårdsbutik.

Om rådgivningen inom Smakrik och blomstrande besöksnäring Länk till annan webbplats.

DEKKO AB Länk till annan webbplats.

Praktisk information

Datum och tid

Onsdag 15 december, kl 09:00–12:00, mötet är öppet från 8:30.

Plats

Digitalt, du kopplar upp dig via en länk som skickas till dig som är anmäld. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator. Din dator behöver ha en kamerafunktion och stadig internetuppkoppling för att du ska kunna medverka. Alla som kan bör använda headset för att höra och höras bättre.

Kostnad

Föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Frågor

Kontakta Kerstin Bjäresten Osmark, projektledare för Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanland

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt, aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
07 dec 2021

Kontakt