24 nov 2021 klocka 09.30 - 12.00

Fältvandring - Underhåll av öppna diken

Fabrizio Conti

Välkommen på fältvandring med tema - Underhåll av öppna diken

Underhåll av öppna diken är viktigt både för att markavvattningen ska fungera tillfredställande. Med ett välunderhållet dike minskar även risken för växtnäringsläckage. På fältvandringen diskuterar vi bl.a. underhåll, lämpliga tidpunkter samt även juridiken kring underhållet. Träffen är både för dig som har ett aktivt dikningsföretag, ett insomnat som behöver väckas igen eller är intresserad av dikesunderhåll.

Vi träffas på Husby Gård, Tumbo, hos Per Watz för att sen ta oss vidare till dikningsföretaget.

Tid: Onsdag 24 november kl 9:30 - 12:00

Anmälan till: johan.lagerholm@lantmannen.com

Plats: Husby gård, Tumbo

Sista anmälningsdag är den 23 november

Målgrupp: Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård).

Om du får förhinder: Avanmäl dig snarast!

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Greppa
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Husby gård, Tumbo
Kostnad:
Kostnadsfritt, bekostas av Landsbygdsprogrammet
Sista anmälningsdag:
23 nov 2021

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping