Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 nov 2021 klocka 09.00 - 15.00

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling

Matthew Rumph - Unsplash

Matthew Rumph - Unsplash

Föreningen Sörmlandsäpplen och Länsstyrelsen bjuder in till en fördjupande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling uppdelad på tre tillfällen - 12, 13 och 19 november.

Syftet med denna kurs är att ge fruktodlare fördjupade kunskaper i ekologisk fruktodling.

Kursen utgår från de frågeställningar som odlare anslutna till Föreningen Sörmlandsäpplen anser aktuella att fördjupa sig i just nu. Men icke medlemmar är också välkomna att anmäla sig, se målgrupp nedan.

Programmet är preliminärt och upplägget kan både komma att kompletteras och att ändras mellan de olika dagarna. Följande innehåll planeras.

12 nov:

  • Bladanalyser: Vad säger de? Hur anpassar vi nästa års gödsling efter dem?
  • Diskussion kring näringsupptag: jord, gödsel, frigivning/fastläggning, jordbearbetning, bevattning
  • Bevattningsbehov och bevattningsstrategi. Om hur upptag av vatten och näring fungerar under olika förhållanden.

13 nov:

  • Växtskydd: Äppelvecklare & Rönnbärsmal. Feromoner för prognos respektive bekämpning, öviga möjligheter för bekämpning och när ska man bekämpa?
  • Växtskydd: Bladlöss. Förebyggande åtgärder, bankprov och rosettundersökningar, aktiv bekämpning, aktivt gynnande av nyttodjur.
  • Övrigt om växtskydd och om behörighet för växtskydd.

19 nov:

  • Växtskydd: Skorv, skorvbekämpning. Förebyggande åtgärder, bekämpningsmedel i eko-odling och när ska man bekämpa? Skillnad på sommar- och vintersporer.
  • Växtskydd: Övriga svampangrepp.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till odlare som har anlagt eller planerar att anlägga en fruktodling inom de närmaste 1-4 åren. Förkunskapskrav är grundkurs i ekologisk fruktodling eller motsvarande. I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Kursledare
Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

Plats: Digitalt - länk skickas ut innan kurstillfället.

Tid: 12/11, 13/11, 19/11 kl 9-15

Kostnad: Kursen är kostnadsfri och bekostas av Landsbygdsprogrammet

Vid intresse anmäler du dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag till kursen är den 10 november.

Logga sörmlandsäpplen

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt, bekostas av Landsbygdsprogrammet
Sista anmälningsdag:
10 nov 2021

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping