18 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag

Bild: Lantmäteriet

Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom turism.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla dina gästers upplevelse vid besöket.
Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå igenom via internet!

Innehåll

I den här föreläsning med Ann-Charlott Hajdu-Rafis från Länsstyrelsen i Västra Götalands län går vi igenom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet. Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska kartor och naturinventeringar.
Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan både visa upp en plats, men också bevara den för framtida generationer.

Exempel på arkiv och samlingar vi går igenom under föreläsningen:

  • Fornlämningar och bilder, Riksantikvarieämbetet
  • Ängs- och betesinventeringen, TUVA, Jordbruksverket
  • Historiska kartor, Lantmäteriet
  • Informationskartan, Länsstyrelsens karttjänst
  • Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
  • Ortnamn och folkminnen, Institutionen för språk och folkminnen

Föreläsare

Ann-Charlott Hajdu-Rafis har lång erfarenhet av att arbeta med bl a kursverksamhet inom Landsbygdsturism och Ett Rikt Odlings landskap på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Målgrupp

För dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Praktisk information

Tid

Torsdag 18 november, kl 9.00-12.00

Plats

Digitalt. Deltagarna kopplar upp sig via en länk och för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator med kamera och stadig internetuppkoppling. Alla som kan bör använda headset för att både höra och höras bättre. Länken skickas ut till de anmälda.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanland.

Kostnad

Onlineföreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Frågor

Kontakta Kerstin Bjäresten Osmark, Länsstyrelsen i Västmanlands län kerstin.bjaresten.osmark@lansstyrelsen.se

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt för deltagarna, finansieras av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
14 nov 2021

Kontakt