Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 okt 2021 klocka 10.00 - 14.00

Vattendragsvandring 23 oktober 2021

Vattendragsvandring

Välkommen till vattenvandring om hur Lillån (Fjärdhundra) mår och som tillhör Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att få samtala om de olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket har.

Dagens tema är

Hur kan vi minska förlusterna av fosfor och kväve från jordbruksmark och samtidigt öka produktionen, i linje med livsmedelsstrategin?

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

Under dagen kommer experten ge oss fördjupade kunskap om hur på bästa sätt kan kontrollera förlusten av näringsämnena som i sin tur hamnar i vattendrag.

Vandringen börjar med en kort presentation av motiven till att varför det behövs diskutera om vatten statusen jus på Lillån. En rundvandring med Frida Hermansson från konsultföretagen Water Rivival System (WRS).

Projektet bjuder på fika.

Antal deltagare: 25.

Plats: Simtuna kyrka. Simtuna kyrka – Google Maps Länk till annan webbplats.

Logotyper, Länsstyrelsen, EU och greppa näringen.
Lototyp LEVA
VAR:
Simtuna kyrka.
KOSTNAD:
Ingen kostnad. Inklusive fika som projektet står för.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Kontakt