Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01- 02 dec 2021 klocka 08.30 - 15.30

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

 I år sker samlingen digitalt den 1 – 2 december. Under dessa två dagar kommer vi fördjupa oss i hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Ledande experter kommer att göra nedslag i flertalet verksamhetsspecifika områden för att ta oss närmare full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Nationell samling riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Inledning

8.30-9.00

Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2021: Vad bör vi fira och vart vill vi komma framöver?

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Daniel Gustafsson, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västernorrland
Anna Thomsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Diana Chafik, projektledare, Funktionsrätt Sverige

9.00-9.20

Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet

Jessica Dahlbäck, utredare, Myndigheten för delaktighet
Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

9.20-9.30

Paus

9.30-9.50

Läget i funktionshinderspolitiken – dåtid, nutid och framtid gällande levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet

9.50-10.00

Paus

10.00-11.30

Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

10.10-10.15

Välkommen till fokusområde ”Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken”

10.05-10.30

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet

10.35-10.45

Paus

10.45-11.05

Funktionshinderspolitiken och Agenda 2030
Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet

11.05-11.30

Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030

Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef, Kalmar kommun

11.30-13.00

Lunchpaus

13.00-15.15

Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken, fortsättning

13.00-13.50

Perspektivträngsel eller perspektivgemenskap? Tvärsektoriellt arbete i tvärperspektiv
Petra Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

13.50-14.05

Paus

14.05-14.20

Myndigheten för delaktighets metodstöd för strategi
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet

14.20-14.40

En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet

Anna Granlund, enhetschef, Melleruds kommun
Annette Karlsson, före detta sektorschef, Melleruds kommun

14.40-15.00

Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021

Kristine Andreassen, hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt, Jönköpings kommun

15.00-15.15

Avslutning ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

 8.30-10.10

Demokrati och inflytande

8.30-8.40

Välkommen till fokusområde ”Demokrati och inflytande”

8.40-8.55

Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialog

Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet

8.55-9.15

Mitt val: studiecirklar för demokratisk delaktighet
Kjell Stjernholm, samordnare, Studieförbundet Vuxenskolan

9.15-9.30

Paus

9.30-9.50

Utmaningar och möjligheter till demokratisk delaktighet – kartläggning genom workshops hos Funktionsrätt Göteborg

Pia Emanuelsson, ombudsman, Funktionsrätt Göteborg

9.50-10.00

Avslutning demokrati och inflytande

10.00-10.10

Paus

10.10-11.30

Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning

10.10-10.15

Välkommen till fokusområde ”Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning”

10.15-10.55

Coronapandemins påverkan - resultat från MFD:s uppföljning av pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Therese Arnewing, utredare, Myndigheten för delaktighet

10.55-11.10

Paus

11.10-11.30

Pandemins effekter hos personer med funktionsnedsättning: vilka lärdomar tar vi med oss?

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige

11.30-12.40

Lunchpaus

12.40-14.10

Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning

12.40-12.45

Välkommen till fokusområde ”Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning”

12.45-13.30

Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa?

Ellionor Triay Strömvall, ansvarig social hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten
Lena Ceesay, kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten

13.30-13.45

Paus

13.45-14.10

Upphandling för ökad delaktighet – exempel på innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt

Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun
Madelene Wigenstam, enhetschef, Skellefteå kommun

14.10-15.30

Funktionshinderspolitik och integration

14.10-14.15

Välkommen till fokusområde ”Funktionshinderspolitik och integration”

14.15-14.45

Välkommen vem du än är - migranter, funktionshinder och integration
Jamie Bolling, director, Independent Living Institute

14.45-14.55

Paus

14.55-15.20

Funkibator - funktionsnedsättning, innovation och integration

Fia Sjöstrand, verksamhetsledare, Nätverket SIP

15.20-15.30

Avslutning

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Kontakt