19 okt 2021 klocka 08.30 - 12.00

Uppföljningskonferens

med workshop för regional ANDT-strategi

Bröd

Välkommen på konferens för att delta i uppföljningen av vår gemensamma ANDT-strategi som kommunerna, Regionen, FoU Sörmland, Polismyndigheten och Länsstyrelsen tillsammans tagit fram!

2018 togs en regional ANDT-strategi med tillhörande åtgärdsprogram fram i Södermanlands län med giltighetstid 2018-2021. Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland, Polismyndigheten och länets kommuner har alla ställt sig bakom denna. Nu närmar sig slutet på strategiperioden och det är dags för en uppföljning.

Målgrupp för konferensen är tjänstepersoner i kommuner, region, polis och idéburna organisationer som kommer i kontakt med ANDT-frågor på strategisk eller operativ nivå.

Vi ser gärna att konferensen bidrar till lokal samverkan och rekommenderar alla deltagare att ansluta sig till en grupp som träffas fysiskt. De som inte har möjlighet att delta i en fysisk grupp kan delta helt digitalt.

Vi kommer att skicka ut enkätfrågor om strategin några veckor innan konferensen. Alla svar är mycket värdefulla för oss!

Strategin finns att läsa här:

Regional ANDT-strategi Pdf, 4.2 MB.

Välkommen till en halvdag med goda exempel, samverkan och inspiration på temat ANDT!

Anmäl dig

VAR:
Digital sändning med fysiska ”satellit-platser”
KOSTNAD:
Ingen kostnad för deltagande
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Kontakt