Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför?

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför?

Utbildningsdag om strategisk styrning av funktionshindersarbetet. Kommuner och regioner har en viktig roll för att alla invånare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshindersfrågor är avgörande för att lyckas i detta arbete.

Syfte

Syftet med utbildningsdagen är att erbjuda inspiration, erfarenhetsutbyte och vägledning för ett strategiskt arbete i din organisation. Myndigheten för delaktighet (MFD) kommer att presentera ett stödmaterial som tagits fram för arbetet med styrning och ledning. MFD och länsstyrelserna kommer också att visa hur arbetet med funktionshindersfrågor kan synliggöras som en del i arbetet med Agenda 2030.

Målgrupp

Politiker och tjänstepersoner i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län med ansvar och intresse för att utveckla ett strategiskt funktionshindersarbete inom kommun eller tjänstepersoner som ansvarar för kommun- eller regionövergripande handlingsplaner och strategier.

Arrangörer

Utbildningsdagen arrangeras gemensamt av länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län samt Myndigheten för delaktighet (MFD).

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats. Länk till anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

08:45 - 09:00 Inloggning och teknikkoll.

09:00 - 09:05 Välkomna!
Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län.

09.05 - 09.25 Grunderna i funktionshinderspolitiken och det nationella målet för funktionshinderspolitiken utifrån kommunens och regionens roll, Jessica Dahlbäck, MFD.

09.25 - 09.50 Funktionshinderperspektivet i Agenda 2030: För att ingen ska lämnas utanför. Jessica Dahlbäck & Karl-Oskar Öhman, MFD samt Janni Bohman, Länsstyrelsen Uppsala län.

09.50 - 10.00 Paus.

10:15 - 10:50 Metodstöd för funktionshinderperspektiv i ledning och styrning - om nulägesanalys, Pedro Landfors, MFD.

10.50 - 11.00 Paus.

11:00 - 11:50 Erfarenhetsutbyte - möjligheter och utmaningar i styrningen av det fortsatta arbetet.

11:50 - 12:00 Gemensam reflektion och avslutning.

För mer information

Janni Bohman – Länsstyrelsen i Uppsala län
Regional samordnare för mänskliga rättigheter, samordnare för mänskliga rättigheter, funktionshinderspolitik, nationella minoriteter och personligt ombud janni.bohman@lansstyrelsen.se

Maria Lehrberg – Länsstyrelsen i Västmanlands län
Utvecklingsledare Folkhälsa, samordnare föräldraskapsstöd, funktionshinderspolitik och barnrätt, maria.lehrberg@lansstyrelserna.se

Rodrigo Saenz Munoz – Länsstyrelsen i Södermanlands län
Handläggare, samordnare för funktionshinderspolitik, personligt ombud och integration, rodrigo.saenz.munoz@lansstyrelsen.se

VAR:
Utbildningen sker digitalt via Zoom. Länk kommer att skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 okt 2021

Kontakt