Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 okt 2021 klocka 10.00 - 12.00

Växtodling inom vattenskyddsområde

Kor i hage

Odlar du inom vattenskyddsområde? Vill du lära dig mer om hur du kan förebygga läckage av växtnäring och vilka regler som gäller? Välkommen att vara med på vår digitala föreläsning med fokus på växtodling inom vattenskyddsområde.

Onsdag 6 oktober 10.00 - 12.00, via Skypelänk

Kursens innehåll

Del 1

Jordbruk och läckage av nitrat till grundvatten – om naturliga processer, odlingssystem och att minska risk för påverkan.

· Hur uppstår läckage?

· Varför är vissa jordar känsligare än andra?

· Hur kan och bör odlingsåtgärder användas för att minska risk för påverkan.

Föreläsare Helena Aronsson från Institutionen för mark och miljö på SLU.

Del 2

Spridningsvägar för växtskyddsmedel till vattenmiljön. Mikaela Gönczi, föreståndare SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)

· Vad gäller inom vattenskyddsområden

· MACRO-DB – verktyg för tillståndsprövning

Föreläsare Mikaela Gönczi, föreståndare SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)

Målgrupp för kursen är i första hand lantbrukare som bedriver växtodling inom vattenskyddsområde. Fokus kommer att ligga på Örebro län. Träffen är kostnadsfri och bekostas av Greppa Näringen.

Information

Helena Åkerhielm, 010-224 84 27, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se eller Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmäl dig senast den 4 oktober via länken överst på sidan.

En länk till föreläsningen skickas ut via mejl till dig dagen innan kursen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga
VAR:
Digital kurs via Skype.
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2021

Kontakt