05 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

En säljande gårdsbutik

Öka försäljningen i din gårdsbutik genom att skapa en attraktiv butiksmiljö! Hur du utnyttjar ytorna, vilken inredning du använder och på vilket sätt du presenterar produkterna är en stor del av kundupplevelsen.

Kundresan är viktig, det vill säga hur du genom att jobba med relationsskapande marknadsföring skapar ett värde för både mottagare och avsändare.

På den här online-föreläsningen får du handfasta tips och goda råd om hur du skapar en lättarbetad, säljande och inspirerande gårdsbutik/café.

Kundupplevelsen

Vad vill du att kunden ska uppleva och hur skapar du en upplevelse?

Köpbeteende

Vad är det som gör att kunden handlar, eller inte handlar, och hur kan du påverka detta?

Koncept

Detta är grunden i hela verksamheten men vad innefattar det och hur tar du fram ditt eget koncept?

Butiksplanering

I det här avsnittet går vi igenom de olika ytorna och hur de bäst utnyttjas. Hur kan du påverka försäljningen och flödet genom butiken med rätt butiksplanering?

Exponering

Vad är en exponering? Här går vi igenom exponering på olika ytor och i olika syfte.

Skyltar & priskommunikation

En stor del av kommunikationen i en butik sker med skyltar. Vi tittar på exempel på olika typer av skyltar och när de är lämpliga att användas.

Kundresan - relationsskapande marknadsföring

Kundresan startar redan långt utanför butiken och marknadsföringen kan idag se ut på många olika sätt och ske via många olika kanaler. Content Marketing är en typ av marknadsföring vars huvudsyfte är att det är sant, intressant och relevant. Det ska också ha ett så kallat användarvärde där kriterierna är att det företaget berättar vad mottagaren vill höra och att det skapar ett mervärde för båda parter. Vi går igenom exempel på Content Marketing och användarvärden och hur du kan arbeta med dessa i olika kanaler, bland annat sociala medier och på webbplatsen, för att skapa en starkare kundrelation.

Workshop

Under föreläsningen hålls kortare workshops där deltagarna diskuterar i grupp.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Föreläsare

Föreläsare är Annica Bergman, DEKKO AB, som också är rådgivare inom projektet Smakrik och blomstrande besöksnäring. I samband med föreläsningen finns möjlighet att boka en rådgivning för din gårdsbutik.

Om rådgivningen inom Smakrik och blomstrande besöksnäring Länk till annan webbplats.

DEKKO AB Länk till annan webbplats.

Praktisk information

Datum och tid

Tisdag 5 oktober, kl 09:00–12:00, mötet är öppet från 8:30.

Plats

Digitalt, du kopplar upp dig via en länk som skickas till dig som är anmäld. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator. Din dator behöver ha en kamerafunktion och stadig internetuppkoppling för att du ska kunna medverka. Alla som kan bör använda headset för att höra och höras bättre.

Kostnad

Föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Frågor

Kontakta Kerstin Bjäresten Osmark, projektledare för Smakrik och blomstrande besöksnäring.

Anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanland

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt, aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
29 sep 2021

Kontakt