28 sep 2021 klocka 14.30 - 17.30

Inställd:Fältvandring: Häst, får och nöt på naturbeten - bättre djurhälsa, miljö och ekonomi

En vit och en brun häst som betar

Foto: Agneta Wikblom

Naturbetesmarker hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar. Du får fakta och tips på hur naturbeten kan vara en resurs för hästhållare och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare från Rådgivarna i Sjuhärad, medverkar.

Innehåll:

  • Hur kan hästen bidra till att hålla våra värdefulla naturbetesmarker öppna
  • Hur hästens hälsa kan förbättras i denna varierade betesmiljö.
  • Betesdjuren får och nöt i betesmarksskötseln.
  • Förbättrad eller förändrad skötsel av naturbetesmarken kan stärka både ekosystemtjänster och ekonomi.

Målgrupp: I första hand hästhållare och lantbruksföretagare, övriga deltagare välkomna i mån av plats.

Vett och etikett kring Corona/Covid-19

Om du som anmäld deltagare känner dig förkyld eller har avvikande symptom så uppmanar vi dig att stanna hemma. På kursen håller vi avstånd till varandra och hälsar inte på varandra fysiskt på något sätt. Behöver man nysa eller hosta görs detta i armvecket. Tack för visad hänsyn!

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteten komma att ändras/ställas in på grund av Corona/Covid-19. Vi uppdaterar vår kalender på länsstyrelsens webbplats och meddelar dig som anmält dig till en aktivitet vid eventuella ändringar.

Var:
Västra Grysta, Flen
Kostnad:
Kostnadsfritt för deltagarna, fältvandringen bekostas av Landsbygdsprogrammet
Sista anmälningsdag:
26 sep 2021

Kontakt