03 nov 2021 klocka 10.00 - 14.00

Kalvkurs för mjölk- och köttproducenter

Interiörbild från Landsberga café

Friska kalvar vägen/nyckeln till välmående djur med hög produktion i mjölk och köttproduktion.

Välkommen på kurs om utfodring, stallmiljö och förebyggande skötsel för friska kalvar med bra tillväxt.

När: 3 november

Tid: Kl. 10-14 med paus för lunch kl.12-13

Var: Digitalt, via länk till Skype som skickas ut dagen innan kursen.

Föreläsare och innehåll: Länsstyrelsen har bjudit in Cecilia Danielsson (veterinär hos Skåne semin) tillsammans med Sanna Soleskog (agronom med stor kunskap och erfarenhet av kalvuppfödning).

De kommer dela med sig av sina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper om vad som är viktigt och avgörande för att få friska kalvar med god tillväxt som i sin tur ger djur som producerar bra. Kursen ger förslag på förändringar som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan utan att försämra lönsamheten

Anmälan: Via anmälningsfunktionen nedan

Övrig info: Kursen kopplar till modulen och Genomgång av utfodring och produktion hos köttdjur, alternativt kalvar och ungdjur inom Greppa näringen. Modulen kan även vara aktuell vid intensiv uppfödning av lamm i större skala. Syftet med rådgivningenär att ge förslag på förändringar som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan utan attförsämra lönsamheten.

Läs mer på: https://greppa.nu/vara-tjanster/radgivning#query/*%3A* Länk till annan webbplats.

 

Information

Malin Nilsson, 010-223 43 64, malin.nilsson@lansstyrelsen.se
eller Jenny Askenfelt, 010 223 43 73, jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se

Anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga
Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
01 nov 2021

Kontakt