Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 okt 2021 klocka 14.00 - 16.00

Workshop om skärmtid, datorspel och spel om pengar

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelserna har därför tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande.

Länsstyrelserna i åtta mellansvenska län i samverkan med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) bjuder in till workshop för genomgång av materialet och erfarenhetsutbyte.

Kunskapsstödet och workshoppen vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Men även till föräldraskapsstödjare och ANDTS-samordnare eller yrkesverksamma som möter föräldrar.

Syftet med materialet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

ANMÄLAN:
Anmälan via Länsstyrelsen i Östergötlands län Öppnas i nytt fönster.

VAR:
Digitalt via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2021

Kontakt