06 jul 2021 klocka 14.00 - 15.00

Digitala betalningar för alla - hur inkluderar vi utsatta grupper i digitaliseringen?

Närbild på händer som håller i en mobiltelefon där logotypen för Bank-id syns. I bakgrunden syns en faktura och ett tangentbord.

Hur laddar man ned Mobilt Bank-ID? Hur betalar man räkningar i mobilen? Hur swishar man? Det får du svar på i vårt kostnadsfria webbseminarium om digitala betalningar.

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. I vår bevakning ser vi tydligt ett stort digitalt utanförskap. Det gäller främst äldre, men också funktionsnedsatta och nyanlända. Detta utanförskap har ökat ytterligare under Coronapandemin då många suttit isolerade och det blivit allt svårare att utföra betaltjänster utan att vara digital.

Länsstyrelserna genomför därför flera olika utbildningar och informationsinsatser till stöd för den som vill börja betala digitalt eller lära sig mer på området. En stor utmaning är att nå ut till de som mest behöver utbildningen. Vi samverkar mycket med pensionärsorganisationerna, mestadels på lokal eller regional nivå. Vi ser gärna samverkan med organisationer för utsatta grupper, betaltjänstaktörer mfl. på nationell nivå. Tillsammans kan vi nå ut bredare med information och utbildningsmöjligheter.

Medverkande:

  • Jan Petersson, Projektledare, Länsstyrelsen Södermanland
  • Bengt Lindberg, Projektledare, Länsstyrelsen Blekinge
  • Ylva Tevell, Projektledare, Länsstyrelsen Gotland
  • Ann-Margreth Nilsson, Utbildare, Lexicon AB
  • Björn Hellberg, Tennisorakel, författare, seniorsurfare

Webbsändningen nås på denna länk: https://almedalsveckanplay.info/62061 Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt evenemang
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt