Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 jun 2021 klocka 09.30 - 15.00

Kurs om bättre betesdrift på naturbetesmarker (tillfälle 1)

Kor på bete.

Foto: Cecilia Norén

Vill du veta mer om fördelarna med att beta naturbetesmarker och hur man betesplanerar för att få bra resultat? Den här kursen tar upp bete med olika sorters betesdjur och du får se betesmarker betade av getter.

Deltagarantal och kursens utformning kommer att anpassas efter rådande pandemirestriktioner när kursdagen närmar sig. Anmäl dig tidigt för att säkra en plats! Senast en vecka före kurstillfället får du ett mejl där vi berättar om du har fått en plats eller inte.

Kursen kommer i första hand att hållas ute i fält och alla deltagare får ordna egen mat eller fika för att alla ska kunna hålla ett säkert avstånd. Mer information skickas ut till anmälda när kursdagen närmar sig.

Kursledare: Inger Pehrson Palustre AB. Inger Pehrson är betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från intresseorganisationer, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet.

Samma kurs genomförs även den 19 juni.

VAR:
Sundby gård, Huddinge, hos Anna Sundberg.
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2021

Kontakt