02 jun 2021 klocka 09.00 - 15.00

Jordanalys och näringsbehov för fruktodlingar

Nathan Hulsey - Unsplash

Nathan Hulsey - Unsplash

Under en heldag med Kirsten Jensen, rådgivare för bl a fruktodling vid länsstyrelsen i Västra Götaland, lär vi oss hur vi räknar ut näringsbehovet i våra fruktodlingar utifrån resultatet av jordprover. Föreningen Sörmlandsäpplen organiserar kursen i samarbete med Länsstyrelsen.

Jordprover ska tas regelbundet i en fruktodling, analysen av jordprovet visar vilken näring och vilka spårämnen och mineraler som finns i jorden. Under denna kurs lär vi oss att förstå resultatet av jordprovet, analysen, och vi lär oss också att räkna ut vilket behov som finns av ny näring.

Under kursen räknar vi ut näringsbehovet i våra egna odlingar. Odlare som ska vara med på kursen tar jordprover som skickas in för analys senast 12/5 för att de med säkerhet ska hinna analyseras och få svar före kursen. För mer information om vilka jordprover som ska tas och till vilket företag de ska skickas in och vilken följesedel som ska användas, mejla hej@sormlandsapplen.se.

Även odlare/ blivande odlare som av någon anledning inte har möjlighet att skicka in jordprov för analys är välkomna till kursen. Då får ni räkna näringsbehov på någon annans odling.

Tid: Onsdag den 2 juni kl 9.00-15.00

Plats: Digitalt via Google Meets. Länken skickas ut till de anmälda tillsammans med program och övrig kursinformation några dagar före kursen.

Målgrupp: För fruktodlare eller blivande fruktodlare.

Anmälan: Senast den 31 maj via anmälningsformuläret nedan. OBS! Ange i samband med anmälan om du har skickat in jordprov för jordanalys eller inte.

Kostnad: Onlineföreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Har du frågor, kontakta Jenny Askenfelt, jenny.askenfelt@lansstyresen.se

tel: 010-223 43 73

Kursledare
Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kirsten jobbar med både ekologisk och integrerad produktion med intensiv och extensiv odling samt med förädling och turism i samband med trädgårdsodling.

Vid intresse anmäler du dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag till kursen är den 31 maj

Målgrupp: Verksamma inom Lantbruksföretag (jord, skog och trädgård).

Logga sörmlandsäpplen

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Digitalt, länk skickas ut innan kurstillfället.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 maj 2021

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping