Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 maj 2021 klocka 10.00 - 11.15

Inkludera Mera

Tillsammans för barn och unga. Hur kan vi få fler ungdomar att gå ut grundskolan? Genom att hjälpas åt.

En av fyra ungdomar går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det behöver vi ändra på
tillsammans. Det handlar om en komplex utmaning som kräver både breda och specifika insatser, både i skolan och i samhället. Målet är att tillsammans skapa ett tryggt och hållbart samhälle där varje barn och ungdom ges förutsättningar att uppnå sin fulla potential.
Inkludera Mera erbjuder ett späckat program som lyfter många olika perspektiv på
Samhällskontraktets fokusområde: skolresultat. Anmäl dig idag.

Var:
Digitalt
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
10 maj 2021

Kontakt