Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

19 mar 2021 klocka 09.00 - 15.00

Temadag om Turkiet – landinformation, nuläge och migration

Karta som visar turkiet

Foto: Pixabay

Dagen handlar om Turkiet som ligger på tröskeln mellan Europa och Asien. Som regional stormakt med 82 miljoner invånare av vilka cirka fyra miljoner är flyktingar är Turkiet ett viktigt land för att förstå flyktingsituationen i Europa. Vi kommer beröra landets historia, situationen i Turkiet idag samt vilken roll landet spelar som transitland.

Syfte: Sprida information om länder och regioner som är aktuella när det gäller globala migrationsströmmar.

Målgrupp: Personer som är verksamma inom området nyanländas etablering eller arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

Var och hur: Webbseminariet är kostnadsfritt men anmälan behövs för deltagande. Du får en länk för att logga in efter anmälan.

VÄLKOMNA!

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionens kommunalförbund och Arbetsförmedlingen

09.00 – 09.10 Inledning och information om seminariet
Länsstyrelsen Västra Götaland

09.10 – 10.00 Turkiet – geografi och historia
Ingmar Karlsson, författare och tidigare diplomat

10.00 – 10.15 Paus

10.15 – 11.00 Turkiet idag
Klas Grinell, Göteborgs universitet

11.00 – 11.15 Paus

11:15 – 12:00 Flyktingsituationen i Turkiet
UNHCR

12.00 – 13:00 Lunch

13.00 – 13.45 Turkiet – transitland och mänskliga rättigheter
Madelaine Seidlitz, Amnesty International

13.45 – 14.00 Paus

14.00 – 14.45 Sveriges och EU:s prioriteringar
Staffan Jonsäter och Jenny Nordman, Utrikesdepartementet

14.45 – 15.00 Dagen avslutas

Ingmar Karlsson (författare och tidigare diplomat) har skrivit många kritikerrosade böcker om Europa och Mellanöstern. 2020 är han aktuell med boken Europa. En historia i tid och rum. Han har tidigare bland annat skrivit böckerna Det omaka paret. Tjeckernas och slovakernas historia (2019), De små folkens historia. Minoriteter i Europa (2018), Inga vänner utom bergen. Kurdernas historia (2017), Roten till det onda. Uppdelningen av Mellanöstern 1916-2016 (2016), Turkiets historia (2015) och Arvet från Bagdad (2014). Ingmar Karlsson, bördig från Småland, har som diplomat varit bosatt i ett flertal länder, däribland Turkiet och Tjeckien. Han är numera bosatt i Lund.

Klas Grinell är halvtidsanställd forskare på Göteborgs universitet, en stor del av den tiden ägnar han åt att vara föreståndare för Centrum för Europaforskning. På den andra halvtiden är Klas utvecklingsledare på Göteborgs museer och konsthall vid Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. Klas är också författare till boken ”Imamen, kuppen och tjänarna: Gülenismen och Turkiet” (2017).

Madelaine Seidlitz är jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor samt folkrätt inom svenska sektionen vid Amnesty International. Madelaine har arbetat med asyl- och migrationsrättsliga frågor under många år, dels som ombud och offentligt biträde för asylsökande, däribland för ensamkommande barn, dels med utbildning i asylrätt, migrationsrätt och mänskliga rättigheter för såväl studenter som yrkesverksamma.

Staffan Jonsäter, kansliråd och Jenny Nordman, departementssekreterare, deltar från Enheten för Europeiska unionen på Utrikesdepartementet. Enheten för Europeiska unionen ansvarar för övergripande EU-frågor inom UD:s ansvarsområde inklusive utvidgningen och institutionella frågor. Enheten svarar även för nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete. Därtill handlägger enheten frågor om Sveriges relationer med EU:s medlemsländer och Island, Norge, Schweiz, länderna på västra Balkan samt Turkiet.

VAR:
Online via YouTube
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 mar 2021

Kontakt