Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 mar 2021 klocka 10.00 - 11.30

Odling utan glyfosat – Alternativ för framtiden

Interiörbild från Landsberga café

Har du funderat på vad som händer i praktiken om det införs ett glyfosatförbud? Det har vi i Greppa Näringen också gjort. Välkommen på en digital föreläsning och samtal kring detta aktuella ämne!

Varför är glyosatfrågan så viktig? Glyfosat är vårt mest använda ogräsmedel. Det har varit en effektiv lösning för flera ogräs under många år. Nu står vi inför ett eventuellt förbud inom EU. Vad kan det innebära för den svenska växtodlingen?

Greppa Näringen bjuder in till seminarium med information och debatt om glyfosat. Vi berättar också vad Greppas nya rådgivning ”Odla utan glyfosat” kan bidra med för din odling. I år firar Greppa Näringen 20 år och resultaten av svenskt lantbruks största frivilliga miljöprojekt märks och bidrar till utvecklingen i en hållbar produktion. Vi firar med en jubileumsföreläsning i detta aktuella ämne.

Program 19 mars 10.00 – 11.30, digitalt via Teams

10:00 - 10:05 Välkommen!

10:05 - 10:25 Greppa Näringen 20 år. Vad har vi åstadkommit? Vad kan vi göra framåt? Anders Richardsson, lantbrukare, Greppa Näringens styrgrupp

10:25 - 10:55 Glyfosat - Vad har hänt och vad är på gång? Per Widen, ogräsexpert, rådgivare, Jordbruksverket

10:55 – 11:00 Kort paus innan panelsamtal

11:00 - 11:30 Frågor / Panelsamtal.

Medverkande

  • Per Widen ogräsexpert Jordbruksverket
  • Amanda Andersson, LRF Växtodling
  • Anders Richardsson lantbrukare och representant i styrgruppen för Greppa Näringen
  • Peter Borring lantbrukare med konventionell och ekologisk odling

Moderator Jon Wessling, LRF Mälardalen

Anmälan

Anmäl dig i anmälningsformuläret nedan senast den 12 mars för att vara säker på din plats. Lediga platser kan omfördelas till andra län efter detta datum.

Träffen sker via Teams. Dagen innan föreläsningen skickar vi ut en länk via epost till dig samt information om hur du ansluter dig till mötet. Vi guidar dig gärna genom det tekniska så tveka inte att anmäla dig.

Greppa Näringen 20 år

Greppa Näringen firar 20 år i år. Under dessa 20 år har det gjorts cirka 60 000 miljörådgivningar på svenska lantbruk. Utöver det har många erbjudits möjligheter att delta på kurser och fältvandringar. Målet med rådgivningen, som är kostnadsfri för lantbrukaren, är att bidra till både miljömål och förbättringar i gårdens produktion. Ökad kunskap och frivilliga åtgärder bidrar till en hållbar produktion.

Jubileumsförläsningen ges i samverkan mellan LRF-regioner och Länsstyrelserna i Greppa Näringens Region Mitt (Gävleborgs, Dalarnas, Uppsalas, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län) samt LRF och Länsstyrelsen i Östergötland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
greppa näringen logga
LRF logotyp
Var:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
12 mar 2021

Kontakt