29 mar 2021 klocka 10.00 - 14.00

Hur bygga enkla kalla stallar med bra djurklimat och utan fuktproblem - Digital kurs

Interiörbild från Landsberga café

Länsstyrelsen bjuder in till en digital kurs om att skapa ett bra djurklimat och undvika fuktproblem vid nybyggnation av stall.

Kursen riktar sig till dig som tänker bygga nytt väderskyddande (kallt stall).

Ur programmet:

  • Grundkrav på ventilation - tilluft, frånluft, fuktventilation
  • Vad skall man tänka på när det gäller stallets utformning och placering
  • Uteklimat i Sverige (jfr Europa och USA) och vad man kan förvänta sig när det gäller stallklimatet
  • Hur minimerar man risken för fukt, kondens, mögel och röta
  • Gödsel - ammoniakutsläpp, gödselgaser
  • Brandskyddskrav

Medverkande:

Anders Ehrlemark, teknikagronomen som blev doktor i stallmiljö och har arbetat praktiskt som rådgivare och projekterar i frågor om ventilation i djurstall. Sveriges expert inom ventilationsteknik i djurstall.

Erik Fagerberg, teknikagronom med specialisering att projektera och rita djurstall, många års erfarenhet med att rita och projektera djurstall.

Tid: kl 10-14, med avbrott för lunch kl12-13

Information

Malin Nilsson, 010-223 43 64, malin.nilsson@lansstyrelsen.se
eller Jenny Askenfelt, 010 223 43 73, jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se

Anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

greppa näringen logga
Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
25 mar 2021

Kontakt