04 mar 2021 klocka 09.00 - 13.00

Webbinarium om lähäckar

En häck längs en grusväg.

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Varför ska man anlägga lähäckar? Under denna halvdagskurs går rådgivaren Kirsten Jensen igenom hur lähäckar fungerar.

Att skapa ett bra mikroklimat är grundläggande för alla odlingar. Möjligheten att ge lä åt odlingen är en viktig faktor för att åstadkomma detta. Genom att anlägga lähäckar kan man skapa ett mikroklimat som ger en förbättring av klimatet med 1–2 odlingszoner. Lähäcken bidrar även till odlingens växtskydd eftersom den skapar en miljö och ger mat åt nyttodjur, som "naturligt" bekämpar skadedjur.

Under denna kurs går vi igenom principerna för hur en lähäck byggs upp och diskuterar även för- och nackdelar med lähäckar. Vidare diskuterar vi vilka växter som kan användas och vara till nytta i en lähäck. Slutligen går vi igenom anläggning, plantering och skötsel.

Kursledare är Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Har du särskilda frågor till Kirsten kan du mejla dem i förväg till sormlandsapplen@gmail.com senast tisdag den 2 mars.

Målgrupp

Kursen arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen och riktar sig i första hand till odlare från Stockholms, Södermalnads, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Vid fullbokning kan därför deltagare från dessa länkomma att prioriteras. Kursen passar alla som har behov av att skapa lä för sina odlingar.

Välkommen!

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden
Logotyp: Bild på ett äpple och texten Sörmlandsäpplen
Var:
Skype. En länk till mötet kommer att skickas ut efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
01 mar 2021

Kontakt