Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 mar 2021 klocka 10.00 - 12.00

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen

Interiörbild från Landsberga café

Foto: Elisabeth Ögren

Under detta webbinarium går vi igenom hur man kan arbeta med blommor i odlingar för att öka den biologiska mångfalden. Hur ska man tänka och vilka blommor ska man välja för att både gynna nyttodjur och pollinerare?

Bristen på blommande växter i modernt lantbruk har länge misstänkts vara orsak till bristande pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare. Genom ökad diversifiering och fler blommande växter så kan vi gynna nyttodjur som behöver nektar och pollen för sin fortplantning och överlevnad. Dessa nyttodjur balanserar skadedjuren och på så sätt kan en ökad biologisk mångfald med fler blommande växter både bli en del av gårdens växtskydds- strategi och samtidigt bidra till en bättre pollinering av odlade grödor med hjälp av humlor och solitärbin. Långsiktigt kan detta bidra till mer robusta, uthålliga och ‘ekologiska’ odlingssystem.

Tid: Kursen genomförs fredag den 12 mars kl 10-12.

Målgrupp: Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Kursledare: Elisabeth Ögren, har tidigare arbetat som rådgivare i ekologisk trädgårdsodling på Länsstyrelsen i Västmanland och på Jordbruksverket.

Plats: Kursen kommer att ske via Skype. En inbjudan till skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag/före kursstart.

Kostnad: Webbinariet är kostnadsfri för deltagarna. Bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Sista anmälningsdag: 8 mars

Om du har särskilda frågor till Elisabeth så kan du mejla dem i förväg till sormlandsapplen@gmail.com senast onsdag den 10 mars.

Om du vill läsa på ämnet före webbinariet eller fördjupa dig därefter rekommenderar vi dig skriften Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    .

Föreningen Sörmlandsäpplen
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri för deltagarna, bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 mar 2021

Kontakt