Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

18 feb 2021 klocka 09.00 - 12.00

Seminariedag spel om pengar

En dag kring risk- och skyddsfaktorer kopplat till spelproblematik

Målgrupp: Personer som arbetar förebyggande eller behandlande med spelproblematik.

PROGRAM:

09.00 Inledning

09.15 Spelprevention kopplat till risk- och skyddsfaktorer

Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten

10.00 Problemspelande bland ungdomar - med särskilt fokus på betydelsen av förhållanden i skolan

Sara Brolin Låftman och Gabriella Olsson, Stockholms Universitet

10.45 Paus

11.00 25 månader in i den nya spelregleringen - vad har vi lärt oss?

Anders Håkansson, överläkare, professor i beroendemedicin, Lunds universitet

11.45 Länsstyrelsernas material om föräldraskapsstöd och spel

Madelene Larsson, nationell samordnare Föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 feb 2021

Kontakt