Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16 mar 2021 klocka 14.00 - 15.00

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag

Foto: Länsstyrelsen

Slå ihop små spridda betesfållor med anslutande skogs- och åkermark och öka lönsamheten

Genom att slå samman små spridda betesfållor med anslutande skogs- och åkermarker kan du underlättar hanteringen av djur, stängsling och vattenförsörjning och på så sätt också öka lönsamheten i din verksamhet.

Om du inte har tillräckligt mycket betesmarker själv kanske du kan bli "betesentreprenör" och beta marker med miljöersättning på andra gårdar som inte längre har några egna djur.

Även andra spännande frågor kan komma att tas upp under föreläsningen och goda exempel från verkligheten ges.
Du kommer i slutet av föreläsningen ges en möjlighet att ställa dina frågor till Karl-Ivar Klumm

Föreläsare: Karl-Ivar Klumm, docent i lantbruksekonomi och anställd vid SLU i Skara. Karl-Ivars forskning handlar främst om hur du kan göra nöt- och lammkötts-produktionen ekonomisk och klimatmässigt hållbar.

Målgrupp: Lantbruksföretagare, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Plats: Kursen sker via Skype. Instruktioner om hur du ansluter kommer några dagar innan kursen.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant, men tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Emelie Uddenberg så får du delta i mån av plats

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan: Anmäl dig via kalendern på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastmanland Länk till annan webbplats. eller till Emelie Uddenberg senast den 9 mars.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
VAR:
Kursen sker via skype. Instruktioner om hur du ansluter kommer några dagar innan kursen.
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 mar 2021

Kontakt